19. 05. 2021

Řešení pomocí 2D skořepinových elementů

Na obr.6 jsou zobrazeny nosníky tvořené skořepinovými elementy. Každý nosník je tvořen 4 uzlovými skořepinovými elementy o různé velikosti, která se mění z největší velikosti elementu 500 mm po nejmenší velikost elementu 5 mm. Skořepinový element je plošný element, kde tloušťka je definována ve vlastnostech daného elementu.

Obr. 7 Nosníky tvořené skořepinovými elementy

 

Jelikož zde se již jedná o 3d model, tak zatížení je možné zadávat jak do uzlu jako v řešení přes nosníkové elementy, tak taky na hranu nebo plochu buďto modelu nebo samotného elementu. V tomto případě bylo zvoleno propojení všech uzlů na volném konci nosníku pomocí tzv. RBE2 elementu a zatížení bylo definováno do jeho nezávislého uzlu, ze kterého je zatížení distribuováno do závislých uzlů na volném konci nosníku viz obr.7.

Obr. 8 Definice okrajových podmínek na nosnících tvořených skořepinovými elementy

 

Na obr. 8 je zobrazena výsledná deformace a posunutí na nosnících, které jsou tvořené skořepinovými elementy. Zde se již výsledky posunutí i natočení volných konců nosníků dle použité velikosti elementů liší. Výsledky jsou shrnuty v tabulce na obr.9. Tvar ohybu je u nosníků s velkými elementy zřetelně lámaný a až na nosníku kde byla použita velikost elementu 50 mm je vidět plynulý tvar ohybu.

Obr. 9 Výsledná deformace a posunutí na nosnících tvořených skořepinovými elementy

 

Obr. 10 Výsledky natočení a posunutí na volném konci nosníků tvořených skořepinovými elementy o různé  velikosti

 

Další novinky

Metoda konečných prvků a její použití

Schopnost předpovídat chování strojů a zařízení má obecně má velký význam v každé fázi inženýrského procesu...

Číst více

Řešení pomocí tělesových elementů

Na obr.10 jsou zobrazeny nosníky tvořeny tělesovými elementy. Každý nosník je tvořen 8 uzlovými tělesovými elementy...

Číst více