Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

Z naší společnosti, o naší práci, z našeho života

Řešení pomocí 2D skořepinových elementů

Na obr.6 jsou zobrazeny nosníky tvořené skořepinovými elementy. Každý nosník je tvořen 4 uzlovými skořepinovými elementy...

Číst více

Řešení pomocí tělesových elementů

Na obr.10 jsou zobrazeny nosníky tvořeny tělesovými elementy. Každý nosník je tvořen 8 uzlovými tělesovými elementy...

Číst více

Metoda konečných prvků a její použití

Schopnost předpovídat chování strojů a zařízení má obecně má velký význam v každé fázi inženýrského procesu...

Číst více
Co je to virtuální realita pro konstrukční kanceláře?

Co je to virtuální realita pro konstrukční kanceláře?

Virtuální realita (VR) je technologie, která uživatelům umožňuje zažít počítačem vytvořené 3D prostředí, jako by se v něm nacházeli. V kontextu projekčních kanceláří lze VR využít k vylepšení procesu navrhování tím, že návrhářům poskytuje pohlcující, interaktivní a kolaborativní prostředí, v němž si mohou prohlížet a hodnotit své návrhy.

 

Číst více
Vývoj konceptu výrobku: Klíčové aspekty a trendy

Vývoj konceptu výrobku: Klíčové aspekty a trendy

Jednou z klíčových rolí v procesu vývoje produktů je práce konstruktéra. Konstruktér je tím, kdo převádí nápady a koncepty do skutečných výrobků, které mohou změnit svět. V tomto článku se podíváme na vývoj konceptu výrobků z pohledu konstruktéra a na klíčové aspekty a trendy, které ovlivňují tento proces.

Číst více
Co jsou to mechanické analýzy?

Co jsou to mechanické analýzy?

Mechanické analýzy se týkají studia a charakterizace fyzikálních vlastností materiálů nebo systémů při mechanickém namáhání, deformaci nebo zatížení. 

Číst více

Popis mechanických analýz

Mechanické analýzy se týkají testování nebo analýzy mechanických vlastností a chování materiálů nebo konstrukcí při působení napětí, deformace nebo zatížení. 

Číst více
Stroje a zařízení

Konstrukce strojů a zařízení

Konstrukce strojů a zařízení je důležitým oborem v oblasti strojírenství a technického designu. Tato disciplína se zabývá návrhem, vývojem a realizací mechanických systémů, které slouží k různým účelům a aplikacím. Konstruktéři strojů a zařízení musí mít hluboké znalosti mechaniky, materiálového inženýrství, elektrotechniky a dalších technických oborů.

Číst více
Typy strojních konstruktérů

Typy strojních konstruktérů

V konstrukčním oddělení každé firmy jsou různé typy konstruktérů. Jedná se o:

• chrliče nápadů;
• systémového pracovníka;
• dotahovače nápadů;
• rutinní pracovníky;
• obslužné pracovníky.

Číst více
Konstrukce plechových součástí

Konstrukce plechových součástí

Konstrukce plechových dílů je důležitým procesem v průmyslovém odvětví, kde se vyrábí široká škála výrobků od automobilů po elektroniku. Plechové díly se vyrábějí z kovových plechů, které jsou ohýbány, tvarovány a spojovány do požadovaného tvaru a velikosti. V tomto článku se podíváme na základní kroky, které jsou součástí konstrukce plechových dílů.

Číst více
Konstrukce svařovaných součástí

Konstrukce svařovaných součástí

Konstrukce svařovaných součástí je důležitým a rozsáhlým tématem v oblasti metalurgie a strojírenství. Svařování je proces spojování kovových materiálů pomocí tepelného nebo tlakového působení. Tento proces umožňuje vytvářet pevné a trvanlivé spoje mezi kovovými částmi, což je klíčové při výrobě různých konstrukcí.

Číst více
Konstrukování v programu SOLIDWORKS

Konstrukování v programu SOLIDWORKS

Konstruování v SolidWorks je nezbytnou součástí procesu návrhu a vývoje v oblasti strojírenství a designu. SolidWorks je CAD software, který umožňuje inženýrům a designérům vytvářet 3D modely a technické výkresy různých výrobků a konstrukcí. Tento software poskytuje širokou škálu nástrojů pro modelování, simulaci a dokumentaci, což usnadňuje tvorbu komplexních a detailních konstrukcí.

Číst více
Základy konstruování

Základy konstruování

Konstruování je klíčovým prvkem ve vývoji a návrhu různých výrobků, strojů a konstrukcí. Jedná se o proces, při kterém inženýři a designéři vytvářejí podrobné plány a modely, které slouží jako základ pro výrobu a realizaci daného výrobku. Základy konstruování zahrnují několik důležitých prvků a principů, které je nutné dodržovat při tvorbě kvalitních a funkčních designů.

Číst více
Výběr zaměstnance na pozici konstruktér

Výběr zaměstnance na pozici konstruktér

Výběr správného člověka na pozici strojního konstruktéra je klíčovým krokem pro úspěch a efektivitu v oblasti strojírenství. Strojní konstruktér hraje důležitou roli při návrhu a vývoji různých strojů, zařízení a technických konstrukcí. Při výběru kandidáta na tuto pozici je důležité zohlednit několik klíčových faktorů a kritérií.

Číst více
Jak vypadá den konstruktéra?

Jak vypadá den konstruktéra?

Pracovní den strojního konstruktéra je plný výzev, kreativity a technických úkolů, které jsou nezbytné pro úspěšnou práci v oblasti strojního konstruování. Strojní konstruktér hraje klíčovou roli při návrhu a vývoji různých strojů, zařízení a technických konstrukcí. Jeho pracovní den je plný různorodých úkolů a aktivit, které vyžadují technické znalosti, kreativitu a schopnost řešit technické problémy.

Číst více
Postup návrhu strojního zařízení

Postup návrhu strojního zařízení

Vývoj stroje je komplexní proces, který zahrnuje řadu kroků a fází od počátečního návrhu a konceptualizace až po výrobu a testování finálního produktu. 

Číst více
Reverse engineering

Reverse engineering

Reversní inženýring je proces, který se zaměřuje na analýzu a porozumění funkce a struktury existujícího výrobku nebo zařízení. Tento proces umožňuje inženýrům a technikům získat hlubší znalosti o výrobku, identifikovat jeho součásti a fungování a případně provést úpravy nebo inovace. Reversní inženýring hraje důležitou roli v oblasti inovace, vylepšování existujících produktů a řešení technických problémů. 

Číst více
Jak funguje konstrukční kancelář pro zákazníky?

Jak funguje konstrukční kancelář pro zákazníky?

Konstrukční kancelář je důležitým partnerem pro zákazníky, kteří potřebují profesionální služby v oblasti návrhu, vývoje a konstrukce různých zařízení, strojů nebo technických systémů. Konstrukční kancelář poskytuje širokou škálu služeb od počátečního návrhu a konceptualizace až po výrobu a testování finálního produktu. 

Číst více
jaké jsou výhody externí konstrukční kanceláře?

jaké jsou výhody externí konstrukční kanceláře?

Externí konstrukční kancelář představuje pro mnoho firem významný zdroj odborných znalostí, technických dovedností a inženýrského know-how. Spolupráce s externí konstrukční kanceláří může mít řadu výhod a benefitů pro firemní klientelu.

Číst více
Popis vývoje výrobku

Popis vývoje výrobku

Vývoj produktu je proces vytváření nových produktů nebo zdokonalování stávajících produktů s cílem uspokojit potřeby a přání zákazníků. Zahrnuje řadu kroků od nápadu až po komercializaci a může se lišit v závislosti na odvětví a vyvíjeném produktu.

Číst více
Popis průmyslového designu.

Popis průmyslového designu

Průmyslový design je obor designu, který se zaměřuje na vytváření a vývoj estetických a funkčních výrobků. Průmysloví designéři využívají kombinaci umění, vědy a technických principů k navrhování výrobků, které jsou užitečné, ergonomické, bezpečné a vizuálně přitažlivé.

Číst více
Co to je vývoj prototypu?

Co to je vývoj prototypu?

Vývoj prototypu je proces vytváření fyzického nebo digitálního modelu výrobku, obvykle v raných fázích vývoje, za účelem testování a ověřování jeho designu, funkčnosti a výkonu. Vytváření prototypů umožňuje návrhářům a inženýrům identifikovat chyby v návrhu, vyhodnotit použitelnost výrobku a provést potřebná vylepšení před dokončením návrhu výrobku.

Číst více
Popis tvarové a hmotnostní optimalizace výrobku.

Popis tvarové a hmotnostní optimalizace výrobku

Existují různé metody, jak dosáhnout optimalizace tvaru a hmotnosti, včetně:

Číst více
řízení konstrukčního projektu

Co je to řízení konstrukčního projektu?

Řízení projektu designu je proces plánování, organizace a dohledu nad návrhem a vývojem produktu, služby nebo systému od začátku do konce. Zahrnuje řízení zdrojů, časových harmonogramů, rozpočtů a zúčastněných stran s cílem zajistit, aby byl projekt designu dokončen včas, v rámci rozpočtu a ke spokojenosti všech zúčastněných stran.

Číst více
3D scanování

Co je to 3D scanování?

3D skenování je proces zachycení tvaru, velikosti a geometrie objektu nebo prostředí ve třech rozměrech pomocí specializovaného skenovacího zařízení. Zařízení používaná pro 3D skenování mohou sahat od ručních zařízení až po velké stacionární systémy a mohou využívat různé technologie, jako je laserové skenování, skenování strukturovaným světlem nebo fotogrammetrie.

Číst více
Co je to 3D experience od Dassault Systemes?

Co je to 3D experience od Dassault Systemes?

Dassault Systemes 3D Experience je komplexní platforma pro digitální transformaci, která umožňuje podnikům navrhovat, simulovat a řídit své výrobky a služby pomocí pokročilé technologie 3D modelování a simulace. Jedná se o platformu pro spolupráci, která spojuje všechny zúčastněné strany zapojené do procesu vývoje produktů, včetně návrhářů, inženýrů, výrobců, dodavatelů a zákazníků.

Číst více
Typy konstruktérů

Jaké jsou typy konstruktérů?

Existuje mnoho typů inženýrů, z nichž každý má svou vlastní odbornost a specializaci. Zde jsou některé běžné typy inženýrů:

Letecký a kosmický inženýr: Navrhují a vyvíjejí letadla, kosmické lodě, satelity a rakety.

Chemický inženýr: Navrhují a vyvíjejí chemické procesy a zařízení používané ve výrobě a vyvíjejí nové výrobky a materiály...

Číst více
Virtuální továrna

Popis virtuální továrny

Virtuální továrna je počítačem vytvořená simulace výrobního zařízení, která umožňuje konstruktérům, inženýrům a dalším zúčastněným stranám vizualizovat a optimalizovat výrobní proces před zahájením skutečné výroby. Jedná se o digitální dvojče reálné továrny, které umožňuje testování a experimentování bez nutnosti fyzických zdrojů.

Číst více
Výkresová dokumentace ve 3D

Co je to bez výkresová dokumentace ve 3D?

CATIA V5 je především 3D CAD software, který slouží k vytváření a manipulaci s 3D modely dílů a sestav. Má však také funkce, které konstruktérům umožňují pracovat s 2D výkresy.

 

Číst více
Konstruování v softwaru CATIA V5

Co to je konstruování v softwaru CATIA V5?

CATIA V5 je výkonný software pro počítačem podporované navrhování (CAD), který je široce používán ve výrobním a strojírenském průmyslu. Navrhování v CATIA V5 zahrnuje vytváření 3D modelů dílů a sestav s využitím široké škály nástrojů a funkcí.

Číst více
Co jsou to základy konstruování?

Co jsou to základy konstruování?

Některé základní termíny a pojmy související s konstrukcí:

  1. Plánování a projektování: To zahrnuje vypracování plánu stavby, včetně výkresů a specifikací.
  2. Příprava staveniště: Příprava stavby: Zahrnuje vyčištění a zarovnání plochy, kde bude stavba probíhat....

 

Číst více
PLM

Co to je PLM (Správa životního cyklu produktu) v mechanickém engineeringu?

Řízení životního cyklu výrobku (PLM) je soubor procesů a technologií, které se používají ke správě výrobku během celého jeho životního cyklu, od koncepce a návrhu přes vývoj, výrobu až po likvidaci.

Číst více
Popis parametrického modelování ve 3D

Popis parametrického modelování ve 3D

Parametrické modelování ve 3D je přístup k navrhování, který využívá matematické rovnice a parametry k vytváření trojrozměrných modelů. 

Číst více
Co to je parametrické modelování ve 3D?

Co to je parametrické modelování ve 3D?

Parametrické modelování ve 3D je forma počítačem podporovaného navrhování (CAD), která využívá matematické parametry k vytváření 3D modelů.

Číst více
Co to je automatizace konstruování?

Co to je automatizace konstruování?

Automatizace výstavby znamená využití technologií k zefektivnění a optimalizaci stavebního procesu. 

Číst více