19. 05. 2021

Řešení pomocí tělesových elementů

Na obr.10 jsou zobrazeny nosníky tvořeny tělesovými elementy. Každý nosník je tvořen 8 uzlovými tělesovými elementy jejichž velikost je zobrazena na obr.11 v řezu nosníky. Tyto elementy jsou vytaženy po délce nosníku s tím, že počet elementů na délku se mění viz obr. 10.

Obr. 11 Nosníky tvořené tělesovými elementy. Čísla na obrázcích značí počet elementů na délku nosníku

 

Obr. 12 Velikost použitých elementů zobrazených v řezu nosníky

 

Na obr. 13 je zobrazena výsledná deformace a posunutí na nosnících, které jsou tvořené tělesovými elementy. Zde se stejně jako u nosníků tvořených skořepinovými elementy výsledky posunutí volných konců nosníků liší dle použité velikosti elementů. Výsledky natočení u tělesových elementů nejsou k dispozici, protože uzly tělesového elementu mají pouze 3 translační stupně volnosti oproti 6 stupňům volnosti u uzlů skořepinového elementu (3 translační a 3 rotační). Výsledky jsou shrnuty v tabulce na obr.13. Tvar ohybu je stejně jako u předchozích řešení, kde jsou nosníky tvořeny velkými elementy zřetelně lámaný a až na nosníku, který je tvořen 20 801 elementy je ohyb plynulý.

Obr. 13 Výsledná deformace a posunutí na nosnících tvořených tělesovými elementy

 

Obr. 14 Výsledky posunutí na volném konci nosníků tvořených tělesovými elementy

 

Porovnání výsledků

Obr. 15 Graf závislosti výsledků posunutí volného konce nosníku na variantě řešení a použitém přístupu

 

Obr. 16 Graf závislosti výsledků natočení volného konce nosníku na variantě řešení a použitém přístupu

 

 

 

Další novinky

Metoda konečných prvků a její použití

Schopnost předpovídat chování strojů a zařízení má obecně má velký význam v každé fázi inženýrského procesu...

Číst více

Řešení pomocí 2D skořepinových elementů

Na obr.6 jsou zobrazeny nosníky tvořené skořepinovými elementy. Každý nosník je tvořen 4 uzlovými skořepinovými elementy...

Číst více